ยุคปัจจุบันได้มีระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการทำงานหรือสร้างอาชีพ และแน่นอนว่าจะต้องมีผู้ที่พัฒนาระบบ AI เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาขึ้นไปในอนาคต จนเกิดเป็นอาชีพ AI Engineer ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ดูแลควบคุมและพัฒนา AI ในระบบองค์กร บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพ AI Engineer นี้ ให้ได้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ไปดูกันเลย

ทำความรู้จักอาชีพ AI Engineer

ทำความรู้จักอาชีพ AI Engineer

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ คืออาชีพที่ผู้มีความรู้และสามารถนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ โดยหน้าที่หลักจะเป็นการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งด้วยเทคนิค เพื่อที่จะให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้ พัฒนา และตัดสินใจในเรื่องที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ก็ยังเป็นแหล่งที่นำข้อมูลใหม่มาเพื่อพัฒนาในระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน โดยอาชีพ AI Engineer จะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการผลิตแบบจำลองอัจฉริยะอัตโนมัติและเป็นการฝังไว้ในแอปพลิเคชันนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร ได้ที่นี่

อาชีพ AI Engineer ทำหน้าที่อะไร

อาชีพ AI Engineer จะมีหน้าที่หลักในการใช้อัลกอริทึมสำหรับการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้าง เป็นการทดลอง และเป็นการปรับใช้โมเดลระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งอาชีพ AI Engineer จะมีขอบเขตหน้าที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • สร้างและจัดการกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม
 • ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ และแปลผลลัพธ์เพื่อเป็นแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในองค์กร
 • สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญโดยอัตโนมัติ
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล
 • สร้างโมเดลระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำการคาดการณ์ได้โดยจะต้องมีการอิงจากข้อมูลเป็นจำนวนมาก
 • แปลงโมเดลสำหรับการเรียนรู้เพื่อเป็นการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันอื่นๆ
 • ฝึกอบรมระบบใหม่ที่มีความจำเป็นให้กับพนักงานคนอื่นๆ ในองค์กรอยู่เสมอ
 • เรียกใช้การทดลอง และทำการทดลองระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นการเรียนรู้ของตัวเครื่อง
 • การสร้างและปรับใช้อัลกอริทึมระบบปัญญาประดิษฐ์
 • การพัฒนาตัวเครื่อง API ที่มีความยืดหยุ่น ปรับขนาด และเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลให้เข้ากับแอปพลิเคชันที่ทำการสร้างขึ้น
 • การดูแลความต้องการโดยรวมของระบบปัญญาประดิษฐ์
อาชีพ AI Engineer สำคัญอย่างไร

อาชีพ AI Engineer สำคัญอย่างไร

สำหรับการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญอย่างพิเศษที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กร เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในทางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการตัดสินใจในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ก็จะต้องมีการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องอย่างสูง และจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับปัญหาหรือการตัดสินใจในอนาคตสำหรับการใช้เทคโนโลยี เพราะเหตุนี้จึงทำให้อาชีพเกี่ยวกับ AI Engineer มีความสำคัญหลายด้าน ได้แก่

 • ด้านการเงิน แน่นอนว่าหลายองค์กรจะใช้ระบบ AI เพื่อเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ที่ใช้เพื่อเป็นการสอดส่องพฤติกรรมด้านการเงินที่มีความน่าสงสัย รวมถึงป้องกันการฉ้อโกงได้
 • ด้านการผลิต จะมีการใช้แบบจำลองของระบบ AI เพื่อจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีการคาดการณ์ปัญหาเพื่อสามารถบำรุงรักษาได้ทันท่วงที และมีการบูรณาการเข้ากับระบบเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ทางผู้ใช้งานหรือทางบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย ในงบประมาณที่เหมาะสม
 • ด้านสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพจะมีกระบวนการมากมายที่จะต้องใช้เวลาและทรัพยากร ดังนั้นระบบ AI ขององค์กรก็สามารถช่วยลดต้นทุนและเวลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้

ด้านองค์กร แน่นอนว่าในการทำธุรกิจก็มีจำนวนมากที่จะต้องใช้ระบบ AI เพื่อเป็นการระบุข้อมูลเชิงลึกที่มีความสำคัญในข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ยกตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจที่ผ่านโซเชียลมีเดีย

อยากทำอาชีพ AI Engineer ต้องเรียนอะไร

สำหรับใครที่มีความฝันว่าอยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับ AI Engineer จะต้องเรียนจบในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล เพราะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะต้องใช้ในการทำงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ การเงิน เศรษฐศาสตร์ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบการออกแบบ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึกและเครือข่ายประสาทเทียม อิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และเครื่องมือวัด การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้อุตสาหกรรม

ทักษะที่ขาดไม่ได้ หากอยากเป็น AI Engineer

ทักษะที่ขาดไม่ได้ หากอยากเป็น AI Engineer

สำหรับอาชีพ AI Engineer จะต้องมีทักษะที่มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพอีกมากมายเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้ประสบความสำเร็จในการงานด้านการพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ โดยทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับการประกอบอาชีพ AI Engineer ที่มีความสำคัญก็คือ

1. ทักษะการเขียนโปรแกรม

ทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที่มีประโยชน์สำหรับอาชีพวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ โดยจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมยอดนิยม โดยภาษาการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะพัฒนาและปรับใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ ทำให้ทำงานในโปรเจ็คที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2. มีความรู้เรื่องพีชคณิต ความน่าจะเป็น และสถิติ

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ คือการสร้างแบบจำลองโดยการใช้อัลกอริทึมซึ่งเป็นการอาศัยสถิติ แคลคูลัส และพีชคณิต การที่มีทักษะขั้นสูงในศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถสร้างโปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ก็ยังสามารถสร้างความคุ้นเคยกับความน่าจะเป็น เพื่อที่จะสามารถโต้ตอบกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องทั่วไปในระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้น

3. ทักษะการวิเคราะห์

อาชีพ AI Engineer จะต้องมีทักษะในการตรวจสอบและตีความข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อที่จะให้มีความแน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นมีความสมเหตุสมผลกัน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาข้อมูลเชิงลึก และการระดมความคิดในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเกิดประโยชน์

4. ทักษะอัลกอริทึม

อาชีพ AI Engineer จะต้องทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของระบบอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่อง เพราะจะเป็นตัวช่วยที่สามารถนำโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และนอกจากนี้ก็จะจะต้องเข้าใจในการเรียนรู้เชิงลึกเพราะจะได้นำไปใช้ในการทำเฟรมเวิร์กบางส่วนในระบบปัญญาประดิษฐ์ได้

5. ทักษะด้าน NLP

การประกอบอาชีพ AI Engineer ต้องมีทักษะที่มีความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือของระบบปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันอย่าง NLP เนื่องจากจะช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจ ตีความ และสร้างข้อความที่มีความเป็นธรรมชาติเหมือนกับภาษาที่คนทั่วไปใช้ และยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ ได้

6. เทคโนโลยี Spark และ Big Data

เทคโนโลยี Spark และ Big Data จะเป็นการทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งอาจจะมีการสตรีมหรือข้อมูลในระดับการผลิตแบบเรียลไทม์ ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ก็จำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับ Spark และเทคโนโลยี Big Data เพื่อทำความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทอื่นได้

7. ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น

 • มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยความรู้ทางเทคโนโลยีในแต่ละระดับก็มีความแตกต่างกัน ควรเลือกใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของ AI ที่ตรงกัน
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้ประกอบอาชีพจะต้องสามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 • การจัดการเวลา จะต้องมีการจัดระเบียบและวางแผนโครงการ การสร้างซอฟต์แวร์ และการทดสอบอย่างละเอียด
 • การทำงานเป็นทีม เนื่องจากใหญ่แล้วอาชีพนี้ในแต่ละบุคคลจะทำงานกันเป็นทีม เพื่อให้มีการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญในด้านไอที ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ที่จะต้องมีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลภายในทีมมากขึ้น
 • มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะต้องมีการประเมินข้อเท็จจริงที่ได้รับอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล และสามารถที่จะรับพร้อมเสริมสร้างความสามารถส่วนใหญ่ไปพร้อมกับความสำเร็จได้

อาชีพ AI Engineer ได้เงินเดือนเท่าไร

สำหรับเงินเดือนในอาชีพวิศวกร AI ประจำปีโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 164,769 ดอลลาร์ ในสหรัฐอเมริกาได้ต่ำสุด 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสูงถึง 304,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าหากมีการรวมค่าตอบแทนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าโบนัสหรืออะไรก็ตามเมื่อบวกลบกันแล้วรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 800,000 ดอลลาร์ หรือ 28 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว

อาชีพ AI Engineer ยากไหม?

สำหรับอาชีพ AI Engineer ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ในอาชีพนี้และมีประสบการณ์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และคณิตศาสตร์ที่จำกัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการอบรมและฝึกฝนทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ AI Engineer ได้ แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่อง และต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาการเขียนโปรแกรม

ทำอาชีพ AI Engineer ดีไหม

อาชีพวิศวกร AI เป็นอาชีพที่กำลังจะเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นอาชีพที่พร้อมสร้างอนาคตที่สดใสในองค์กร เป็นการนำเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการในผู้ประกอบอาชีพ AI Engineer ที่มีทักษะ เพราะอาชีพนี้สามารถทำงานได้ในอุตสาหกรรมและโดเมนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการผลิต ด้านการเงิน เป็นต้น

สรุป

AI Engineer อาชีพสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ โดยหน้าที่หลักในการทำอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนโปรแกรมหรือชุดการสั่งด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนั้นผู้ที่จะมาประกอบอาชีพนี้ได้ก็จะต้องมีทักษะทางเทคนิค เช่นทักษะในการเขียนโปรแกรม ทักษะทางสถิติ ความน่าจะเป็น และพีชคณิต ทักษะในการใช้เทคโนโลยี Spark And Bid Data รวมไปถึงทักษะการใช้อัลกอริทึม ที่สำคัญบุคคลที่ประกอบอาชีพ AI Engineer ก็จะต้องมีทักษะด้านบุคคลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสาร ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านความเชี่ยวชาญโดเมน ด้านการจัดการเวลา ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการใช้ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ