ตลอดปีที่ผ่าน DIA เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา พัฒนา และเพิ่มศักยภาพไปกับองค์กร เราได้มีโอกาสดูแลลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้ง โรงงานผลิตสินค้า, โรงกลั่นน้ำมัน, รวมถึงกลุ่มเครือโรงพยาบาล
“Craft the solutions by our heart” คือกุญแจหลักที่ทำให้เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด เรามุ่งมั่นออกแบบนวัตกรรมเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของการทำงานแบบเดิมๆ มองเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักจนได้ Solutions that make work less work.
สำหรับปีนี้เราพร้อมด้วยทีมที่แข็งแกร่งขึ้น พลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้น “มอบทุกความเป็นไปได้” ให้กับลูกค้า 🙂
Facebook
Twitter
LinkedIn