DIA Smart Manufacture เพียง 10 นาทีก็สามารถนำพนักงานเข้าทำงานได้ถึง 600 คน!

จะมาทำงานในโรงงานแต่ละวัน ก็ต้องเผื่อเวลาไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมง เพื่อจะต้อง Clock-in เข้างานเพราะต้องรีบเข้าคิว แตะบัตร บางวันรถติดไม่ทันเวลา ทำให้เข้างานสาย ปัญหานี้จะหมดไป ถ้ามี dIA Smart Manufacture ที่จะสามารถนำพนักงานเข้างานได้รวดเร็วเพียงแค่แสกนหน้า ไม่ต้องต่อคิวยาวเพื่อรอตอกบัตรอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT อื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิด-ปิดประตู ทำให้คุณเข้างานได้ทันเวลา แถมยังเหลือเวลาไปทำงานอื่นๆที่สำคัญ

Promotion AIS BIZ UP Free Hardware มูลค่า 89,900 บาท

DIA Face Recognition SmartSeries: Smart Reception AI, Smart Office/ Factory/ Hospital ระบบ Smart Reception พนักงานต้อนรับด้วย AI ตรวจจับใบหน้าผู้มาติดต่อที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า (Self Registration, Online/ Offline Registration) ผ่านโทรศัพท์มือถือ/ คอมพิวเตอร์ เมื่อเดินทางมาถึง AI จะตรวจจับด้วยระบบอัตโนมัติ และแสดง Welcome Screen พร้อมทั้งแจ้งบุคคลที่ต้องการพบแบบอัตโนมัติ ภายในเวลาต่ำกว่าหนึ่งวินาที ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุน และทำงานร่วมกับระบบ Multiple Detection Clock-in/ out บันทึกเวลาเข้าออกอัตโนมัติ 10 คนใน 1 วินาที พร้อมด้วย ระบบ Access Control จัดการการเข้าออกออฟฟิต สั่งการเปิดปิดประตู หรือ อุปกรณ์ IOT ผ่าน…

Face recognition กับการขายของเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร?

          ในมุมมองของธุรกิจการขายสินค้าหรือบริการ หากต้องการอยู่เหนือคู่แข่งจะต้องเป็นผู้นำในส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด จะต้องสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ซึ่งความสำคัญหรือสิ่งที่จะได้เปรียบคู่แข่งอยู่ที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ศึกษาข้อมูลจนเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ใครที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้เร็วกว่า ก็จะมีโอกาสนำเสนอสินค้าหรือบริการได้มากกว่าเช่นกัน           Face recognition เป็นการจดจำใบหน้าลูกค้าสมาชิกหรือลูกค้าคนสำคัญ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีกว่าหรือพิเศษกว่า Face recognition จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการระบุข้อมูลหรือสถานะของลูกค้าสมาชิกได้แบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะลูกค้าแต่ละคน สามารถนำข้อมูลไปวางแผนในการขายสินค้าหรือบริการที่ตรงใจและตรงต้องการของลูกค้าได้รายบุคคล มีความคล้ายกับระบบสมาชิกหรือระบบ POS แต่การใช้ Face recognition จะช่วยให้สามารถระบุและรู้จักลูกค้าสมาชิกเมื่อเดินทางมาถึงที่ร้านได้ทันที ซึ่งรวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้บัตร สร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างร้านค้าและลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ยกระดับความประทับใจในการเข้าใช้บริการได้อย่างแน่นอน           DIA FaceRecognition SmartSeries คือระบบ AI และ Face recognition ที่เป็นตัวช่วยมือหนึ่งในการทำให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและตรงใจ เก็บวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์และโปรโมชั่นที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้รู้จักลูกค้าสมาชิกมากขึ้น สามารถแนะนำสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกค้าสมาชิกแต่ละคน…

Face recognition กับการใช้ยืนยันตัวตนเข้าออกสถานที่ ดีหรือไม่อย่างไร?

Face recognition เป็นกระบวนการจดจำใบหน้า ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบกับใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราได้เคยลงทะเบียนไว้ เพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้นั้น ตรงกับบุคคลใด โดยใช้ Algorithm ในการวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่บนใบหน้า ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ตัวอย่างของการนำ Face Recognition ไปใช้ เช่น การแท็กรูปโดยใช้ใบหน้าของ Facebook, การสแกนใบหน้าล็อคโทรศัพท์ หรือการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคาร นั่นเอง Face recognition ในปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น คอนโดบางแห่งใช้ระบบ face recognition ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าออกบริเวณคอนโดหรือสั่งเปิดปิดประตู และอนุญาตเข้าออกพื้นที่บางส่วนได้โดยใช้ใบหน้าแทนการใช้บัตรหรือการสแกนลายนิ้วมือ สำนักงานหรือตึกออฟฟิตทั่วไปก็ได้เริ่มนำระบบ Face recognition มาใช้ในการลงเวลาเข้าออกงานแทนการใช้บัตรหรือการสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งการใช้ Face recognition หรือระบบจดจำใบหน้าจะช่วยยืนยันตัวตนได้ชัดเจนมากที่สุดโดยการใช้ใบหน้าที่สามารถแยกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเป็นใคร รวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้บัตร และลายนิ้วมือ ยิ่งในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นที่หรือของใช้สาธารณะ รวมถึงต้องระมัดระวังในการหยิบจับสิ่งของรอบตัว การยืนยันตัวตนโดยการใช้บัตรและนิ้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นมากกว่าการยืนยันโดยใช้ใบหน้า Dynamic Intelligence Asia (DIA) นำเสนอ FaceRecognition SmartSeries Solution ที่จะช่วยให้การยืนยันตัวตนเข้าออกสถานที่เป็นเรื่องที่สะดวก…