ทำความรู้จักกับ AI Consultant

AI Consultant เป็น AI Consulting Services คือบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง AI โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดึงศักยภาพของ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เพื่อตอบสนองได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบให้ก้าวไกลทันยุคสมัย เท่าทันคู่แข่งทางธุรกิจ ประหยัดเวลาในการทำงานที่มีรูปแบบซ้ำๆ ได้ มีบทบาทช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้เร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

AI Consultant ทำงานอย่างไร

AI Consultant คือการทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าอย่างครอบคลุม ประเมินความเป็นไปได้ของการนำ AI ไปใช้ และพัฒนากลยุทธ์ที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะ อีกทั้งยังช่วยเหลือในการปรับใช้โซลูชันของ AI ให้การฝึกอบรมสำหรับทีมของลูกค้า และมีการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือการมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ เช่น ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้น และความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยวัดจากผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพโดยรวม และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ก้าวสู่ความเป็นองค์กรยุคใหม่ด้วย AI Consultant

บริการ AI Consultant จาก dIA มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลาย เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรต่างๆ ให้เข้าสู่ยุคใหม่ เลือกใช้ AI ที่เหมาะสมกับองค์กรแต่ละรูปแบบ มาดู AI Solution ประเภทต่างๆ จากทาง dIA ที่จะเปลี่ยนองค์กรของคุณให้ทำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพได้มากกว่าที่เคย

dIA Smart Office

dIA Smart Office

dIA Smart Office คือการนำซอฟต์แวร์ AI พร้อมเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้งานในพื้นที่สำนักงาน บริษัท หรือโรงงาน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยจะวิเคราะห์ผ่านระบบไบโอเมตริกซ์ ฟีเจอร์ของ AI Solution dIA Smart Office มีดังนี้

 • Auto Face Detection (การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ) : เพิ่มฟังก์ชันของกล้อง IP ให้เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Smart Office ให้ตรวจจับใบหน้าหลายใบหน้าพร้อมกันได้ เพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในระบบ
 • Real-time Notification (การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์) : เพิ่มฟังก์ชันของกล้อง IP ให้สามารถแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ได้ หากมีแขกคนสำคัญเข้าสู่บริษัท อาคาร หรือสำนักงาน
 • Automatic Door Opening and Closing (การเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ) : เพิ่มฟังก์ชันของกล้อง IP เพื่อตรวจสอบบุคคลที่สามารถเข้าไปภายในอาคารได้ ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • Time Attendance System (ระบบลงเวลา) : เป็นฟังก์ชันที่สแกนใบหน้าเพื่อดูว่าเป็นใคร เข้า-ออกเมื่อใด เหมาะสำหรับการใช้ในบริษัท สำนักงาน หรือโรงงาน ที่ต้องมีการบันทึกเวลาเข้าออกเป็นประจำ

dIA Smart Retail

dIA Smart Retail คือการใช้เทคโนโลยีในการขายสินค้าและบริการ โดยมุ่งเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยฟีเจอร์ของ AI Solution dIA Smart Retail มีดังนี้

 • Auto Face Detection (การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ) : เป็นระบบที่ช่วยจดจำใบหน้า ส่งเสริมความปลอดภัย และทำให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Membership Identification (บัตรประจำตัวสมาชิก) : เป็นการทำแผนที่การระบุใบหน้าด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้ไม่พลาดโอกาสในการให้บริการลูกค้าวีไอพีของคุณ
 • Real-time Notification (การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์) : เป็นฟีเจอร์สำหรับผู้ช่วยฝ่ายขายเมื่อตรวจพบสมาชิก VIP และคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ
 • Personalization Services (บริการส่วนบุคคล) : เป็นการสร้างคู่มือการขายของสมาชิกแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์การตั้งค่าจากฐานข้อมูลกล้อง Smart Retail IP จากซอฟต์แวร์ AI
 • Integration with Other Platforms (บูรณาการกับแพลตฟอร์มอื่นๆ) : หากคุณมีแพลตฟอร์มสมาชิกหรือ POS อยู่แล้ว สามารถบูรณาการผ่าน API ได้อย่างง่ายดาย

dIA Smart Hotel / Restaurant

dIA Smart Hotel and Smart Restaurant เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับใบหน้าของลูกค้า ประมวลผลข้อมูล และแปลงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของโรงแรม หรือร้านอาหาร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับแขก ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆ ของ AI Solution Smart Hotel and Restaurant มีดังนี้

 • Auto Face Detection (การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ) : จดจำการเป็นสมาชิก VIP และอื่นๆ ด้วยกล้อง IP และซอฟต์แวร์ AI จาก dIA สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อส่งภาพที่ถ่ายไปยังอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ
 • Real-time Notification (การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์) : เป็นระบบการแจ้งเตือนเมื่อแขก VIP หรือสมาชิกเข้ามาใช้บริการไปยังพนักงาน เพื่อยอมรับให้เข้ามาในสถานประกอบการ ทำให้สามารถให้บริการที่เป็นเลิศได้
 • Personalization Services Guide (คู่มือบริการส่วนบุคคล) : บริการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติเพื่อแนะนำสมาชิกแต่ละราย โดยระบุความต้องการจากฐานข้อมูล เช่น ระบบสั่งเมนูร้านอาหารอัจฉริยะ เพื่อปรับเมนูให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมมอบโปรโมชัน และส่วนลดที่เหมาะสม
 • Integration with Other Platforms (บูรณาการกับแพลตฟอร์มอื่นๆ) : ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้สามารถบูรณาการระหว่างระบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และช่วยให้ซอฟต์แวร์ภายนอกสามารถเข้าถึง อีกทั้งยังอัปเดตข้อมูลที่ระบุภายในขอบเขตที่กำหนดได้ทันที
dIA Smart Event

dIA Smart Event

dIA Smart Event คือระบบการจัดการงานที่ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงประสบการณ์ และประสิทธิภาพของกิจกรรม ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถจัดการกิจกรรมได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีฟีเจอร์ของ AI Solution Smart Event ต่างๆ ดังนี้

 • Multi Registration Channels (ช่องทางการลงทะเบียนหลายช่องทาง) : กล้อง Smart Event dia IP พร้อมซอฟต์แวร์ AI นำเสนอช่องทางการลงทะเบียนที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วม
 • Authentication by Face Recognition (การรับรองความถูกต้องโดยการจดจำใบหน้า) : Smart Event ช่วยให้การลงทะเบียนง่ายขึ้นโดยแทนที่การใช้รหัส QR และเอกสารด้วยระบบสแกนใบหน้า
 • Shorter the Queue (คิวที่สั้นลง) : การใช้ dIA Smart Event ช่วยลดเวลาในการเข้าคิวได้อย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการลงทะเบียนแบบดั้งเดิม
 • Realtime Dashboard (แดชบอร์ดเรียลไทม์) : มีแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่สรุปข้อมูลกิจกรรม ช่วยให้ผู้จัดงานติดตาม วิเคราะห์การมีส่วนร่วม และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

dIA Smart Hospital

dIA Smart Hospital เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วย การปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพโดยรวม เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานราบรื่น และแม่นยำ ซึ่งมีฟีเจอร์ของ AI Solution Smart Hospital ดังนี้

 • Multi Registration Channels (ช่องทางการลงทะเบียนหลายช่องทาง) : มีการลงทะเบียนหลายรายการสำหรับผู้ป่วย คนไข้จึงไม่ต้องต่อคิวลงทะเบียนเคาน์เตอร์ เพราะกล้อง IP จาก dIA จะช่วยตรวจสอบใบหน้าจากฐานข้อมูลทันทีที่เข้าโรงพยาบาล
 • Authentication by Face Recognition (การรับรองความถูกต้องโดยการจดจำใบหน้า) : สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลด้วยการจดจำใบหน้าจาก AI
 • Real-time Notification (การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์) : ข้อมูลผู้ป่วยจะถูกส่งไปยังแผนกต้อนรับโดยตรงทันทีที่ตรวจพบใบหน้าของผู้ป่วย เพิ่มความพึงพอใจ และง่ายต่อการระบุผู้ป่วย
 • Shorter the Queue (คิวที่สั้นลง) : เวลาที่ใช้ในคิว และลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยกล้อง IP dIA พร้อมการตรวจจับใบหน้า AI
 • Real-time Performance Dashboard (แดชบอร์ดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์) : แสดงแดชบอร์ดข้อมูลภาพรวมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร และการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงในอนาคต
dIA Smart Advertisement

dIA Smart Advertisement

dIA Smart Advertisement หรือป้ายโฆษณาอัจฉริยะ เป็นหน้าจอแสดงผลที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งใช้การจดจำใบหน้า การเปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ จากนั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาเฉพาะบุคคล ซึ่งแสดงต่อลูกค้าเป้าหมายผ่านป้ายโฆษณาอัจฉริยะ โดยมีฟีเจอร์ของ  AI Solution Smart Advertisement ดังนี้

 • Auto Face Detection and Boost Their Purchase Desire (การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติและเพิ่มความต้องการซื้อของลูกค้า) : เป็นการจดจำใบหน้า และวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้า ผ่านฐานข้อมูลที่มีอยู่ จากนั้นสร้าง และแสดงภาพผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปรับแต่งตามความสนใจของลูกค้าแต่ละราย
 • Dynamic Sales Promotions (การส่งเสริมการขายแบบไดนามิก) : เทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • Counting and Analyzing Viewers (การนับและการวิเคราะห์ผู้ชม) : มีความสามารถพิเศษในการรวบรวม นับ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลประชากร สถิติ และความสนใจของลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดและสร้างแคมเปญต่างๆ

dIA Smart Factory

dIA Smart Factory คือการระบุโอกาสในการดำเนินการอัตโนมัติ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โซลูชันการค้าปลีกอัจฉริยะ ประกอบด้วยกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจค้าปลีก และมอบความพึงพอใจที่เหนือชั้นให้กับลูกค้า ซึ่งมีฟีเจอร์ของ AI Solution ต่างๆ ดังนี้

 • Face and Safety Gears Detection (การตรวจจับใบหน้าและเกียร์นิรภัย) : เป็นระบบตรวจสอบพนักงานก่อนใช้งานเครื่องจักร ช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Restricted Areas Alarm (สัญญาณเตือนพื้นที่จำกัด) : ช่วยส่งสัญญาณแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเข้าพื้นที่หวงห้าม เพิ่มความปลอดภัยทั้งพนักงาน และสถานที่ทำงาน
 • Display Alert Log Information (แสดงข้อมูลบันทึกการแจ้งเตือน) : เทคโนโลยีการผลิต รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพของพนักงานแบบอัจฉริยะ
 • Real-time Notification (การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์) : เทคโนโลยีที่ช่วยส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หากมีอุปกรณ์สูญหาย หรือตรวจพบบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • Receive Multiple Assignments (รับงานหลายรายการ) : กล้องวงจรปิดใน Smart Factory สามารถรับงานได้หลายแบบ เช่น คำแนะนำในการตรวจสอบความปลอดภัย การมอบหมายงานต่างๆ
AI Consultant ดีต่อธุรกิจอย่างไร

AI Consultant ดีต่อธุรกิจอย่างไร

AI Consultant หรือ AI Business Consultant สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้อย่างมากในรูปแบบต่างๆ มาเจาะลึกแต่ละแง่มุมของด้านที่ดีต่อธุรกิจกัน ดังนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรให้มากขึ้น

AI Consultant สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร พฤติกรรมลูกค้า และแนวโน้มของตลาด ด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ธุรกิจสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ความต้องการของลูกค้า และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม

AI Consultant สามารถรวบรวมและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด กิจกรรมของคู่แข่ง และคำติชมของลูกค้า เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น อัลกอริทึม AI สามารถช่วยในการวางแผนแบบไดนามิกได้ โดยการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจถึงความคล่องตัวในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

AI Consultant สามารถช่วยในการสร้างแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ โดยการวิเคราะห์ช่องว่างของตลาด และความต้องการของลูกค้า อย่างการใช้ AI สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปรับแต่งส่วนบุคคล และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

บริหารงบประมาณอย่างชาญฉลาด

AI Consultant สามารถระบุขอบเขตของการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน โดยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่าย แนะนำการปรับงบประมาณ และปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร AI สามารถคาดการณ์แนวโน้มทางการเงินและความท้าทายด้านงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินในเชิงรุกได้

เพิ่มข้อได้เปรียบทางการค้า

AI Consultant ช่วยในกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AI สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการโต้ตอบส่วนบุคคล ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

AI Consultant สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

AI Consultant ดีต่อลูกค้าอย่างไร

แนวโน้มของ AI-as-a-service ในอนาคต

นอกจาก AI Consultant จะมีประโยชน์ และส่งผลดีต่อธุรกิจแล้ว ยังเป็นผลดีต่อการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า ดังนี้

ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า

AI Consultant ช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า โดยการจัดหาศูนย์สนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ AI ขั้นสูง ทำให้การแก้ปัญหาสะดวกยิ่งขึ้น การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงนี้ ช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการตอบกลับ และได้รับวิธีแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที สำหรับข้อสงสัยที่ลูกค้าได้ถามเข้ามา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับบริษัท

พร้อมแก้ปัญหาทันท่วงที

AI Consultant สามารถแก้ปัญหาเชิงรุกได้อย่างทันท่วงที โดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง ด้วยการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลาม ระบบ AI สามารถรับมือกับความท้าทายล่วงหน้า ลดการหยุดชะงักสำหรับลูกค้า สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เชื่อถือได้

ยกระดับความประทับใจ

AI Consultant มีส่วนร่วมในการยกระดับความประทับใจของลูกค้าผ่านการโต้ตอบแบบเฉพาะตัว ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล และความชอบของลูกค้า AI สามารถให้คำแนะนำ คาดการณ์ความต้องการ และสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูด และเกี่ยวข้องมากขึ้น การโต้ตอบส่วนบุคคลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แต่ยังเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์โดยรวมอีกด้วย

เพิ่มความปลอดภัย

AI Consultant มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล และธุรกรรมของลูกค้า ด้วยอัลกอริทึมขั้นสูง AI สามารถตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยปกป้องข้อมูลของลูกค้า โดยปลูกฝังความมั่นใจในความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล

เริ่มใช้งาน AI Consultant ที่ dIA

dIA คือ บริษัทพัฒนา AI มีบริการด้าน AI Consulting Services มีระบบ AI ที่ครบครัน ตอบสนองทุกความต้องการให้กับการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจของคุณ เพื่อให้ก้าวล้ำนำคู่แข่ง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI Consultant ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่จะคอยมาให้คำแนะนำปรึกษาแก่คุณอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของธุรกิจของคุณ เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ที่จะมาช่วยปรับกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ บริหารงบประมาณ ลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับความปลอดภัย สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า พร้อมบริการอื่นๆ ที่ครอบคลุม หากจะเลือก AI Consultant ให้เลือกเรา dIA