AI เสียงพูด เป็นเทคโนโลยีที่มีการทำงานผ่านอุปกรณ์การรับค่าข้อมูลที่เป็นการพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้าไปโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความจากมือถือสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ระบบก็จะประมวลข้อความทั้งหมดให้กลายเป็นเสียงพูดด้วย AI เพื่อนำไปใช้กับงานด้านต่างๆ ตามที่ต้องการในทันที สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการเลือกโทนน้ำเสียงของการพูดให้เหมาะกับประเภทงานที่ต้องใช้เสียง AI ได้อีกด้วย เป็นเทคโนโลยี AI Voice Generator ที่ประมวลผลรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีมากที่สุด ทำให้ทุกการสร้างเสียงพูดเสมือนนี้มีความแม่นยำสูงมาก 

อีกทั้ง ยังมีประโยชน์ในด้านการประชุม การช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถอ่านข้อความ หรือบันทึกต่างๆ ได้ เพื่อให้สามารถช่วยในเรื่องการสื่อสารในต่างประเทศได้ดี หรือเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสื่อความบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย แต่ทั้งนี้เสียงพูด AI ก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด เพราะหลายครั้งที่มิจฉาชีพก็มักใช้กลโกงหลอกลวงด้วยเทคโนโลยีนี้เช่นกันจึงต้องระวังและรอบคอบ

AI เสียงพูด (AI Text to Speech) คืออะไร

AI เสียงพูด (AI Text to Speech) คืออะไร

เทคโนโลยี AI เสียงพูดที่จะใช้ในการแปลงข้อความทั้งหมด ให้กลายเป็นเสียงพูดออกมานั้น มีชื่อเรียกว่าเป็น AI Text to Speech หรือการพิมพ์ข้อความให้กลายเป็นเสียงพูด

ซึ่งการทำงานของระบบนี้ในปัจจุบันสามารถรองรับได้เกือบทุกภาษาทั่วโลก และระบบเสียงพูดที่แปลงมาจากข้อความในภาษานั้นๆ จะมีความแม่นยำสูงมาก ทำให้สะดวกต่อการใช้งานด้านต่างๆ โดยตรงอย่างการสื่อสารในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การให้ AI อ่านข้อความให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกอ่านบันทึกเอง ไปจนถึงช่วยในการประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดระบบเทคโนโลยีด้านสื่ออื่นๆ อีกมากมาย เช่น การใช้เสียงพูด AI อ่านสคริปต์ข้อความต่างๆ จากการพิมพ์สคริปต์ออกมาแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงผู้พูดจริงๆ มีน้ำเสียงให้เลือกใช้เสมือนมนุษย์มากที่สุดเพื่อให้เข้ากับสื่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งระบบของ AI จะมีการจดจำลักษณะการพูดแล้วพัฒนาระบบการแปลงเสียงไปได้เรื่อยๆ โดยอัตโนมัติทันที 

หลักการทำงานของ AI เสียงพูด

หลักการทำงานของ AI เสียงพูด

AI เสียงพูดเป็นเทคโนโลยีการแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูดตามผลลัพธ์ต่างๆ ที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อความให้มีการอ่านออกเสียง หรือการเปลี่ยนเสียงโทนเสียงเพื่อใช้งานไปยังสื่อต่างๆ โดยอัตโนมัตินั้นเรียกได้ว่าเป็นระบบที่มีการทำงานซับซ้อนหลายขั้นตอน แม้ว่าผู้ใช้งานจะเห็นการประมวลผลลัพธ์ที่รวดเร็วและง่ายมากก็ตาม โดยกระบวนการประมวลผลต่างๆ ของระบบสร้างเสียงพูด AI มีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อความ

ขั้นตอนแรกสุดจะเป็นการวิเคราะห์ข้อความตัวอักษรที่ได้รับการป้อนเข้าไปยังระบบ แล้วเทคโนโลยีนี้จะทำการแยกคำ แบ่งประโยค เพื่อสามารถประมวลผลลัพธ์การแปลงเสียงให้มีความถูกต้อง และแม่นยำตามหลักการของภาษานั้นๆ แล้วระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อความทั้งหมด เพื่อส่งต่อไปยังการประมวลผลลัพธ์การสร้างเสียงพูด AI ในขั้นตอนต่อไป

การประมวลผลข้อความ

เมื่อวิเคราะห์ข้อความ และแยกคำกับรูปประโยคต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการประมวลผลข้อความ และคำทั้งหมดที่ระบบได้คำนวณไว้ ให้กลายเป็นหน่วยเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อเตรียมการสังเคราะห์และดำเนินการตามผลลัพธ์ในขั้นถัดไป

การสังเคราะห์เสียง

ขั้นตอนการสังเคราะห์เสียงนี้ ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์ข้อความ หลังจากที่ระบบได้จัดเก็บหน่วยเสียงที่เล็กที่สุดของแต่ละวลี แต่ละประโยคแล้วเรียบร้อย ก็จะดำเนินการสังเคราะห์การสร้างเสียงพูด AI ออกมา เพื่อให้ข้อความเหล่านั้นที่ป้อนลงไปสามารถอ่านออกเสียงโดย AI เสมือนกับเสียงมนุษย์ มีโทนเสียง น้ำเสียง น้ำหนักเสียง และจังหวะการพูดต่างๆ ตรงตามข้อความที่รับค่ามาประมวลผลทั้งหมด

การแสดงผล

ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับเบื้องต้นคือการฟังเสียง AI อ่านข้อความทั้งหมดที่ป้อนสคริปต์ลงไป แล้วนำไฟล์เสียง AI มาใช้งานตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้เลยทันที ซึ่งระยะเวลาของขั้นตอนการทำงานต่างๆ ทั้งหมดนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการแสดงผลลัพธ์ จะใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น AI Text to Speech จะเน้นการประมวลผลและแปลงผลลัพธ์ให้รวดเร็ว แม่นยำ แบบเรียลไทม์

ประโยชน์ของ AI เสียงพูด

ประโยชน์ของ AI เสียงพูด

ด้วยเทคโนโลยีการสร้างเสียงพูดจาก AI ทุกวันนี้ มีการพัฒนาระบบให้ประมวลผลไว แม่นยำ และมีความถูกต้องสูงมาก จึงเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์สูง ดังนั้นหลายๆ วงการจึงมีการนำ AI เสียงพูดไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรม หรือสายอาชีพต่างๆ มากมาย ดังนี้

การศึกษา

สื่อการสอนในทุกวันนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานมากขึ้น เพื่อการจัดทำสื่อที่รวดเร็วต่อตัวของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงกลุ่มนักเรียนก็จะได้รับความบันเทิง ความสนุกสนาน และประโยชน์จากบทเรียนที่น่าสนใจมากขึ้น จากการประมวลผลลัพธ์ด้านการศึกษาจาก AI ตัวอย่างของการนำระบบเสียงพูด AI มาใช้ด้านการศึกษา เช่น การทำสื่อวิดีโอโโดยใช้ AI พูดแทนเราได้ตลอดทั้งคลิปโดยไม่มีผิดพลาด พร้อมกับน้ำเสียงที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หรือจะเป็นการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นก็สามารถเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงของสื่อการสอนจากเสียง AI ได้ทุกบทเรียน เป็นต้น

การแพทย์

ทางการแพทย์และภาคส่วนของบริการโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีการนำระบบ AI เสียงพูดนี้เข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยในจุดให้บริการ และการแนะนำข้อมูลต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรง และยังเป็นเทคโนโลยีการแปลงเสียงให้เข้าถึงทุกช่วงวัยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ก็จะได้รับข้อแนะนำผ่าน AI เลียนแบบเสียงเพื่อการให้บริการ และมีความน่าเชื่อถือสูง ให้ความรู้สึกคล้ายกับเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำปรึกษา เป็นการเพิ่มความไว้วางใจและความสบายใจให้กับผู้ป่วยได้

การบริการ

งานติดต่อเจ้าหน้าที่ในยุคของ AI ด้วยระบบ AI Text to Speech นี้ เรียกได้ว่าลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งปัญหา พร้อมกับการแก้ไขดำเนินการในทันทีผ่าน AI โดยตรงได้เลยทุกขั้นตอน ซึ่งในชีวิตประจำวันจะพบว่าระบบคอลเซนเตอร์หลักที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่จะกลายเป็นเสียงพูด AI ที่เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ หรือเสมือนมนุษย์มากที่สุด พร้อมให้การช่วยเหลือที่รวดเร็วและสามารถทวนข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ทางลูกค้าผู้รับบริการไม่ต้องรอคิวเจ้าหน้าที่จริงๆ ในการรอรับสาย หรือประสบกับปัญหาคู่สายเต็มตลอด จนต้องเสียเวลาในการติดต่อนานๆ อีกต่อไป

สื่อกับความบันเทิง

เนื้อหาออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นสื่อความบันเทิงทั้งในโซเชียลมีเดีย เกม ไปจนถึงวงการภาพยนตร์ในตอนนี้มีการนำระบบ AI เสียงพูดเข้ามาใช้งานกันมากขึ้นเกิน 50% เพื่อให้การผลิตผลงานคลิปวิดีโอ หรือสื่อใหญ่ต่างๆ ออกมาอย่างรวดเร็ว นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ และมีความแม่นยำในการอ่านบทข้อความโดยไม่ต้องอัดซ้ำ หรือแก้ไขการพูดหลายๆ รอบ จึงมีการใช้เทคโนโลยี AI Text to Speech เข้ามาทำงานร่วมกับระบบ AI Voice Generator เพื่อให้ได้การอ่านออกเสียงที่ตรงกับสคริปต์ทั้งหมด พร้อมกับมีโทนอารมณ์ รูปแบบของน้ำเสียงต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสื่อที่ต้องการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่ารับชม

อุตสาหกรรมยานยนต์

ระบบยานยนต์ที่มีการใช้เสียงพูด AI เข้ามาช่วยเหลือด้านการขับขี่ให้มีความปลอดภัย และเป็นการกระตุ้นสติ เตือนการใช้รถใช้ถนนกับผู้ขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการนำทางด้วยเสียง โดยไม่ต้องละสมาธิ หรือสายตาจากการโฟกัสที่ท้องถนนหลัก หรือจะเป็นระบบการแจ้งเตือนให้ระวังรวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแนะนำอื่นๆ ระหว่างการเดินทางด้วยเสียง ทำให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกอุ่นใจ ช่วยลดความประมาทและป้องกันการลืมเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานระหว่างเดินทางได้จริง

การท่องเที่ยว

เทคโนโลยี AI เสียงพูด มีประโยชน์สูงมากต่อด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ ซึ่งระบบ AI Text to Speech จะช่วยให้ทุกการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความง่ายมากขึ้น และเข้าใจกันมากขึ้น เป็นสื่อกลางของการพูดคุยต่างแดนที่สำคัญ และจำเป็นอย่างมากก็ว่าได้ ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาอัปเดตฐานข้อมูลทุกอย่าง ทุกภาษาให้ครอบคลุม และมีความแม่นยำสูงสุดในการแปลข้ามภาษา จึงสามารถไว้วางใจในระบบนี้ได้ตลอดทั้งทริป

ข้อจำกัดของ AI เสียงพูด

แม้ว่าเทคโนโลยี AI เสียงพูดจะนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้หลากหลายและมีความเสถียรสูงแล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นระบบที่มีข้อจำกัดบางอย่าง ดังนี้

  • เป็นระบบที่ยังไม่สามารถใช้ในการติดต่องาน หรือติดต่อดำเนินธุรกิจกับบุคคลได้
  • การสื่อสารยังคงเป็นข้อจำกัด แม้ว่าจะพัฒนาให้มีการคิดและประมวลผลเลือกคำตอบในการใช้โต้ตอบกับมนุษย์ก็ตาม แต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องบริบท และการใช้รูปประโยคตามสถานการณ์ได้
  • เนื้อหาสื่อหลายๆ อย่าง ไม่สามารถใช้ระบบ AI เลียนแบบเสียงมาทดแทนเสียงของมนุษย์จริงๆ ได้
  • การให้คำแนะนำต่างๆ ยังคงมีข้อจำกัดอีกมาก และยังไม่สามารถตอบคำถาม หรือสื่อสารโดยตรงแบบต่อหน้ากันกับมนุษย์ได้ ยังคงต้องมีการจำกัดขอบเขตคำถาม หรือการสื่อสารในประโยคบังคับหลักๆ

ข้อควรระวังของ AI เสียงพูด

AI เสียงพูดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมาก และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านความสมบูรณ์แบบของระบบ เพื่อให้การช่วยงานทุกด้านสามารถดำเนินการง่ายมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ด้วยระบบที่ถูกพัฒนาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนั้น จึงเป็นช่องโหว่ที่มิจฉาชีพสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการหลอกลวง และทำเรื่องผิดกฎหมายอีกมากมายได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งที่มิจฉาชีพมักนำระบบ AI เลียนแบบเสียงไปใช้งาน เช่น

  • การใช้สคริปต์ของ AI ระบบอัตโนมัติคอลเซนเตอร์ให้เหมือนกับทางหน่วยงานใหญ่ๆ ด้านการเงินและความมั่นคงต่างๆ เช่น คอลเซนเตอร์ของธนาคารหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกรรม การเงิน ระบบการต่อโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้สคริปต์เดียวกันกับทางหน่วยงานใหญ่เหล่านี้ เป็นต้น หากเจอกรณีนี้ แนะนำให้วางสายแล้วเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นกับทางสาขาธนาคารโดยตรงทันที
  • การใช้ AI Voice Generator ในการแปลงเสียงปลายสายให้กลายเป็นเสียงใครก็ได้ และมีลักษณะการพูดคุยคล้ายกับมนุษย์มาก รวมถึง เสียงของเราเองก็มีโอกาสถูกบันทึกโทนเสียง ลักษณะการพูดคุย แล้วนำไปประมวลผลบนเทคโนโลยีนี้ เพื่อต่อสายไปยังคนใกล้ชิดเพื่อทำการหลอกลวง หากเจอกรณีนี้ ควรย้ำเตือนคนสนิท คนใกล้ชิดที่ดูมีโอกาสให้ความช่วยเหลือโอนเงินให้สูง เพื่อเตือนว่าควรตรวจสอบชื่อบัญชี หรือขอข้อมูลส่วนตัวสำคัญต่างๆ เพื่อการยืนยันตัวตนของเราก่อนการโอนในกรณีแปลกๆ ทุกครั้ง

สรุป

AI เสียงพูด คือ เทคโนโลยีการประมวลผลข้อความ บันทึก สคริปต์ต่างๆ ที่เป็นตัวอักษร ให้กลายเป็นเสียงพูดที่เลียนเสียงมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกภาษา และยังมีประโยชน์ต่อทุกวงการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้านการศึกษา การใช้งานด้านสื่อและความบันเทิง การใช้งานด้านการเดินทาง ภาษา และยานยนต์ 

อีกทั้ง ยังมีหลากหลายด้านที่มีการเลือกใช้เทคโนโลยีสร้างเสียงพูด AI มาช่วยให้ผลลัพธ์การทำงานด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างตรงจุด สำหรับองค์กรหรือบริษัทไหนที่อยากมีระบบ AI เสียงพูดไว้เป็นตัวช่วยในการทำงาน ทาง dIA มีบริการ dIA Smart AI Reception ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับได้ในทุกธุรกิจ และเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีการพัฒนาระบบต่อเนื่อง อัปเดตตลอดการใช้งาน เพื่อความเสถียรและสมบูรณ์แบบต่อผู้ใช้มากที่สุดในทุกด้าน