ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ในปัจจุบันระบบ AI สามารถเป็นผู้ช่วยในการจัดการงานต่างๆ ให้กับผู้สอนได้อย่างหลากหลาย และแน่นอนว่า AI นั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา แต่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ว่ามีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการสอน และการเรียนรู้ ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทความนี้จึงจะพามาทำความรู้จักว่า AI in Education คืออะไร สามารถนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ไปดูกัน!

ทำความรู้จัก AI in Education คืออะไร

ทำความรู้จัก AI in Education คืออะไร

AI คือระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับหนึ่งในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการออกแบบให้มีระบบการทำงานเหมือนกับสมองของคน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกธุรกิจ ที่สำคัญยังมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันในการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ AI in Education ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแผนการสอน การออกแบบสื่อการสอน AI หรือการตรวจการบ้าน และรวมไปถึงการใช้งานของระบบฟังก์ชันในสมาร์ตโฟนที่สามารถใช้กันได้ทุกวันด้วยเช่นกัน 

อีกทั้ง นักเรียน หรือนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ ก็สามารถใช้ระบบ AI ได้อย่างสะดวก และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในยุคปัจจุบัน ระบบ AI มาพร้อมกับกลไกการพัฒนาการศึกษาที่มาช่วยพัฒนา และส่งเสริมทักษะการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

AI เข้ามามีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร

AI เข้ามามีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร

ในยุคปัจจุบัน ได้มีการนำระบบ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้เป็นตัวช่วยในการศึกษา รวมไปถึงการวิจัย หรือการทดลองต่างๆ ซึ่งในการวิจัยก็ได้มีการทดลองใช้ระบบ AI ร่วมกับการสอน เพื่อเป็นการประเมินผล โดยจากการวิจัยพบว่า ผู้สอนสามารถทำหน้าที่ในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทาน หรือการให้คะแนนงานที่มีการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากระบบ AI มีความสามารถในการเรียนรู้ จึงสามารถปรับแต่งหลักสูตร รวมไปถึงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละระดับได้ จึงช่วยเพิ่มทักษะของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้ เรียกได้ว่าระบบ AI เป็นระบบที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างโดดเด่น และสามารถนำมาปรับคุณภาพการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนได้ดีที่สุด

ประโยชน์ของ AI ด้านการศึกษา

ประโยชน์ของ AI ด้านการศึกษา

ช่วยสร้างแผนการสอน

ช่วยสร้างแผนการสอน

ระบบ AI กับการศึกษา จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ที่สามารถช่วยสร้างหลักสูตร และแผนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสูง แถมยังมีความสอดคล้องกับความต้องการ และความเข้าใจของนักเรียนอีกด้วย โดยเครื่องมือที่จะช่วยให้การสร้างแผนการสอนรวดเร็ว ถูกหลักเกณฑ์ และไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น Copilot AI Lesson Planner, Lessonplans AI, Top Hat หรือ ChatGPT เป็นต้น

ช่วยพัฒนาและออกแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง

สำหรับการเรียนรู้ที่แตกต่างก็มีความสำคัญในการศึกษา ซึ่งครูผู้สอนสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้แบบกำหนดเองให้กับนักเรียนได้ตามจุดแข็ง จุดอ่อน และความชอบในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนนการประเมิน การบันทึกการเข้าเรียน รวมไปถึงรูปแบบพฤติกรรม ยกตัวอย่างเครื่องมือต่างๆ เช่น Dreambox, Smart Sparrow หรือ Knewton เป็นต้น

ช่วยให้ประเมินผลการเรียนได้ง่ายขึ้น

สำหรับการให้เกรดด้วยระบบอัตโนมัติ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ระบบ AI ได้เปลี่ยนภาระงานของครูผู้สอน ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะงานประเมินผลการเรียนนั้นเป็นงานที่ใช้เวลามาก แต่ระบบ AI in Education สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายมากขึ้น เช่น Gradescope เป็นต้น

ช่วยมอบประสบการณ์การเรียนแบบเสมือนจริง

AI ได้เปลี่ยนการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคดิจิทัล ให้มีความสนุกสนานมากขึ้น โดยเป็นการเรียนที่มีการปรับปรุงการเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกม เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบเสมือนจริง ทั้งยังมีการติดตามความคืบหน้า และปรับงานให้มีความสอดคล้องกันเพื่อความสะดวก ตัวอย่างเครื่องมือที่น่าสนใจ เช่น MATHia หรือ  Duolingo เป็นต้น

ช่วยเตรียมการสอบ

ระบบ AI กับการศึกษา มีการเตรียมนักเรียนให้เกิดความพร้อมสำหรับการสอบ ด้วยระบบเทคโนโลยีในการประมวลผล ซึ่งเครื่องมือในการขับเคลื่อน สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน และจัดทำแบบฝึกหัดตามเป้าหมาย ที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยตกตัวอย่างเครื่องมือต่างๆ เช่น ExamSoft, R.Test หรือ Quizgecko เป็นต้น

ตัวช่วยการสอนพิเศษ

การสอนพิเศษด้วยระบบ AI ได้มีการปฏิวัติวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในหลักสูตร โดยจะมีการใช้อัลกอริทึมในการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการสอนพิเศษ ที่สามารถให้การสนับสนุนเฉพาะบุคคล และช่วยให้สามารถทำงานของตัวเอง พร้อมรับคำแนะนำได้อย่างเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเอง และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อไป เช่น Squirrel AI เป็นต้น

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน

ส่วนที่สำคัญที่สุดของงานก็คือความคิดเห็นของนักเรียน ไม่ใช่ว่าเป็นการบอกนักเรียนว่าคำตอบนั้นถูก หรือผิด แต่ก็ยังต้องให้คำอธิบายที่ละเอียด โดยกระบวนการนี้ อาจจะต้องใช้เวลานาน และในบางครั้ง อาจจะต้องประเมินแบบอัตนัย ซึ่งทำให้นักเรียนบางคนหมดกำลังใจ แต่ระบบ AI นั้นสามารถให้แนวทางที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลางมากขึ้นสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เช่น Turnitin Feedback Studio เป็นต้น

สร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ผู้เรียน

การเข้าถึงโอกาส เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาในยุคใหม่ ซึ่ง AI จะช่วยลดช่องว่างระหว่างความสามารถการเรียนรู้ และภูมิหลังได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียมกันให้แก่นักเรียนทุกคน รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือผู้ที่พูดได้หลายภาษา เทคโนโลยี AI ก็สามารถแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้อัตโนมัติ นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสำเนียง หรือการออกเสียงของครู เช่น เครื่องมืออย่าง Braina เป็นต้น

AI in Education ทำให้เด็กขาดทักษะที่จำเป็นหรือไม่?

AI ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ครูผู้สอนได้ เพราะ AI นั้นขาดความรู้สึกทางอารมณ์ และไม่สามารถเข้าใจถึงบริบทของสังคมได้ ที่สำคัญ AI ไม่สามารถสอนให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อีกด้วย แต่ AI สามารถเป็นตัวจำลองสังคมให้กับเด็กได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กเรียนภาษาต่างประเทศ สามารถนำ AI มาสวมบทบาทเป็นเพื่อนชาวต่างชาติ และจำลองสถานการณ์ เพื่อให้เกิดบทสนทนาระหว่างกันได้ เป็นต้น

ในอนาคต AI จะมาแย่งงานครูหรือไม่?

ระบบ AI ไม่ได้เป็นตัวที่จะเข้ามาเพื่อแย่งงานของครู แต่เป็นระบบที่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจุดประสงค์ในเรื่องของการการประยุกต์ใช้ AI ด้านการศึกษา ก็คือการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการทำงานที่ต้องใช้เวลา และพลังงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานเอกสาร 

 

แน่นอนว่าในยุคแรกของการพัฒนาระบบ AI ต่างก็มีการมุ่งสร้างให้เอไอสามารถทำงาน และตัดสินใจได้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาควบคุม เช่น ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ การพยากรณ์ การจำแนกรูปภาพ แต่ในยุคปัจจุบัน ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง และเข้าสู่การพัฒนาให้เอไอเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ ที่สามารถช่วยทำงาน และช่วยตัดสินใจ รวมไปถึงช่วยประเมินข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันน้อยนิดได้อย่างง่ายดายด้วย

AI มีบทบาทอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย

ยุคปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาหลักสูตรที่มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้นำมาประยุกต์ใช้ด้วยระบบ AI ในระดับอุดมศึกษาถึง 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ กลุ่มวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และกลุ่ม AI Cluster ซึ่งผู้เรียนทุกคนสามารถนำความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ไปปรับใช้ และพัฒนาให้เกิดงานที่มีความสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพศิลปะผ่านการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ การสร้างแชตบอต การจัดการเรียนรู้ การสร้างคลิปวิดีโออัตโนมัติ 


นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเส้นทางสู่อาชีพที่มีการการประยุกต์ใช้ AI ด้านการศึกษาได้ และ AI ไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อผู้เรียนเท่านั้น แต่ครูผู้สอนยังสามารถพกติดเป็นอาวุธแห่งความรู้ ที่สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนได้

สรุป

ระบบ AI ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานได้อย่างมนุษย์ทั่วไป โดยคำว่าสติปัญญาในมุมของการพัฒนา AI นั้น ก็เป็นการให้ความสนใจในความสามารถของการเรียนรู้ การใช้เหตุผล การใช้ภาษา การรับรู้ และการแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันจะก้าวหน้าไปไกลมาก คอมพิวเตอร์ก็มีความรวดเร็วมากขึ้น และยังมีหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ก็ยังไม่มี AI ตัวไหนที่มีความสามารถเหมือนกับมนุษย์ได้ทุกด้าน เพราะ AI ในปัจจุบัน ได้มีการมุ่งพัฒนาเพื่อเป็นการใช้งานเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และแน่นอนว่า AI กับการศึกษานั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเรียนรู้ส่วนบุคคล จนถึงระบบการบริหารอัตโนมัติ 

การเรียนรู้ที่เสมือนจริง และในความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในด้านการศึกษาก็แทบจะไร้ขีดจำกัด ด้วยการประสานรวมกับการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ AI ที่ให้เข้ากับการเรียนการสอน โดยที่ครูผู้สอนสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ AI หรือ AI ด้านการศึกษา มีอะไรบ้าง ก็สามารถปรึกษา dIA ที่พร้อมช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของ AI มากขึ้นได้