dIA SmartOffice

dIA SmartOffice

dIA SmartOffice

เป็นกันมั้ยช่วงนี้ต้องพบเจอกับโควิด19 ไม่อยากจะจับหรือสัมผัสอะไรเลย จะดีแค่ไหน ถ้าสามารถบันทึกเวลาการเข้าออกออฟฟิตและสั่งเปิดประตูแบบอัตโนมัติได้ทันที เพียงแค่การเดินผ่าน