Promotion AIS BIZ UP Free Hardware มูลค่า 89,900 บาท

DIA Face Recognition SmartSeries: Smart Reception AI, Smart Office/ Factory/ Hospital ระบบ Smart Reception พนักงานต้อนรับด้วย AI ตรวจจับใบหน้าผู้มาติดต่อที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า (Self Registration, Online/ Offline Registration) ผ่านโทรศัพท์มือถือ/ คอมพิวเตอร์ เมื่อเดินทางมาถึง AI จะตรวจจับด้วยระบบอัตโนมัติ และแสดง Welcome Screen พร้อมทั้งแจ้งบุคคลที่ต้องการพบแบบอัตโนมัติ ภายในเวลาต่ำกว่าหนึ่งวินาที ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุน และทำงานร่วมกับระบบ Multiple Detection Clock-in/ out บันทึกเวลาเข้าออกอัตโนมัติ 10 คนใน 1 วินาที พร้อมด้วย ระบบ Access Control จัดการการเข้าออกออฟฟิต สั่งการเปิดปิดประตู หรือ อุปกรณ์ IOT ผ่าน…

ร้านอาหาร การบริการ และ AI เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ร้านอาหารในปัจจุบัน มีมากมายหลากหลายให้เลือกทั้งในแง่ของคุณภาพของวัตถุดิบ รสชาติ ราคา แต่สิ่งที่จะทำให้ร้านอาหารแต่ละร้านโดดเด่นแตกต่างกันได้ก็คือ การบริการ เคยรู้สึกมั้ยร้านอาหารร้านเดียวกัน รสชาติ คุณภาพของอาหารเหมือนกัน แค่คนละสาขา แต่การบริการหรือประสบการณ์ที่ได้รับกลับแตกต่างกัน ปัจจัยที่สำคัญ และเลี่ยงไม่ได้ว่า “การบริการ” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกทานอาหารร้านไหน หรือถ้าเคยมาแล้วจะกลับมาทานซ้ำหรือไม่ รสชาติ คุณภาพของอาหารสามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ด้วยวัตถุดิบ การวัดตวงตามสูตร แต่มาตรฐานการบริการจะควบคุมได้อย่างไร ในเมื่อลูกค้าแต่ละคนมีความชอบหรือต้องการที่แตกต่างกัน บางคนชอบให้บริการต้องการคำแนะนำ บางคนไม่ชอบ การให้บริการกับลูกค้าหนึ่งคน อาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับอีกคนได้ การบริการแบบเดียวกันทั้งหมดกับทุกคนจะสามารถสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้จริงรึเปล่า? แล้วมาตราฐานการบริการคืออะไร?  แล้วจะทำอย่างไรถึงจะสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแต่ละคนได้ AI จึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างพนักงานและลูกค้า โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการใช้บริการในอดีตหรือข้อมูลที่ลูกค้าสมาชิกได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงข้อมูลจาก POS ประมวลผลออกมา และส่งให้พนักงานบริการได้ทันทีเมื่อลูกค้าท่านนั้นเดินทางมาถึงยังร้านอาหาร ช่วยให้บริการที่ตรงความต้องการความชอบของลูกค้าแต่ละคนได้ทันที สามารถยกระดับการบริการเป็นแบบส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการบริการที่สร้างความประทับใจกับลูกค้าได้เหนือระดับ เป็นกรอบมาตรฐานการให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ