Digital Signage มีไว้ทำสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ Interactive Ads เหมาะกับการตลาดแบบ Personalized Marketing ซึ่ง Digital Signage ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแสดงผลอยู่ในรูปแบบของภาพ และเสียง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้า บริการ หรือโปรโมชันต่างๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ มาดูรายละเอียดในบทความนี้กันว่า Digital Signage คืออะไร และเหมาะกับธุรกิจแบบไหนบ้าง

Digital Signage คืออะไร

Digital Signage คืออะไร

Digital Signage คือจอแสดงผลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการทำโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือการนำเสนอสิ่งต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เรียกได้ว่าเป็นป้ายอัจฉริยะสำหรับยุคปัจจุบันเลย ซึ่ง Digital Signage นั้นมีซอฟต์แวร์สำหรับอำนวยความสะดวกมาให้ภายในตัวจอเลย 

Digital Signage สามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพกราฟิก ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ของธุรกิจนั้นๆ โดยการผสมผสานกันระหว่างมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ตัวป้ายอัจฉริยะเหมาะกับหลายธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพราะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าได้อย่างสะดวก  อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับความสนใจมากขึ้นด้วย

คุณสมบัติของ Digital Signage

คุณสมบัติของ Digital Signage

ความอัจฉริยะของ Digital Signage มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ข้อมูล ภาพที่ต้องการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา และทำที่ไหนก็ได้
 • สามารถแสดงเนื้อหาในลักษณะภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง Slideshow หรือวิดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ได้อีกด้วย
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์ป้ายโฆษณา หรือป้ายประชาสัมพันธ์
 • สามารถสร้างความน่าสนใจได้มากกว่าป้ายโฆษณาธรรมดา
 • ด้วยสีสัน และความน่าสนใจของเนื้อหาของโฆษณา ทำให้มีโอกาสปิดการขายได้ง่ายกว่าเดิม
 • ออกแบบเนื้อหาบนหน้าจอได้หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพ วิดีโอ หรือทำตัวอักษรเคลื่อนไหว
 • สร้างคอนเทนต์ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงสามารถสร้างตาราง และปฏิทินล่วงหน้าได้ด้วย
 • จัดการคอนเทนต์ผ่านระบบ Network Cloud หรือ Local ได้ง่ายๆ โดยมีกล่องควบคุมจอแสดงผล Bright Sign เป็นส่วนกลาง

Digital Signage นำไปใช้งานอะไรได้บ้าง

Digital Signage สามารถนำไปเป็นสื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละส่วนสำหรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนี้

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ หรือกิจกรรมขององค์กรได้ ทั้งนี้ยังสามารถใส่ข้อความต้อนรับแสดงบนจอ เพื่อสร้างความประทับใจได้ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ
 • ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ช่วยแสดงสินค้าพิเศษ และโปรโมชันของสินค้าต่างๆ บนจอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้า
 • ห้องประชุม แสดงสถานะ ตารางการประชุมของแต่ละห้อง หรือสามารถวาด เขียน และแชร์บนจอได้
 • ฝ่ายการผลิต แสดงสถานะของการผลิตว่าอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อช่วยวางแผนในการผลิต และสามารถแสดงถึงรายการกิจกรรมต่างๆ งานที่พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ทำ หรือแสดงงานที่ค้างอยู่
 • โรงอาหาร สามารถแจ้งข่าวประกาศสำคัญๆ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กรไปยังพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ได้

ข้อดีของ Digital Signage

Digital Signage มีข้อดีในหลายๆ ด้าน เมื่อเทียบกับจอธรรมดาทั่วไป หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ดังนี้

 • สามารถทำงานได้เป็นเวลานาน หรือเปิดไว้ 24 ชั่วโมงก็ได้ ซึ่งมีความทนทานกว่าจอทีวีธรรมดาทั่วไป
 • สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยระบบอัตโนมัติ
 • หากต้องการเปลี่ยนคอนเทนต์ ก็สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถทำได้จากส่วนกลาง ส่งไปยังสาขาต่างๆ ได้ทันที
 • ช่วยลดเวลาในการทำสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ป้ายโฆษณา
Interactive Ads คืออะไร

Interactive Ads คืออะไร

Interactive Ads คือรูปแบบในการทำโฆษณาบน Facebook ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน Facebook บนมือถือ เมื่อผู้ใช้งานกดบนตัวโฆษณา ก็จะเด้งหน้าโฆษณาในรูปแบบเต็มจอ ทำให้สามารถเลื่อนดูสินค้าที่สนใจ หรือรับชมวิดีโอได้ภายในโฆษณานั้นๆ โดยแบรนด์ต่างๆ สามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แบรนด์ต้องการได้อย่างเหมาะสม เช่น นำเสนอสินค้าผ่าน Catalog นำเสนอสินค้าด้วยวิดีโอ หรือภาพที่น่าสนใจ นำเสนอแบรนด์ สินค้าผ่านรูปภาพ หรือวิดีโอด้วยข้อความที่อยากบอกเล่า ซึ่งรูปแบบใหม่ของการโฆษณา ประกอบไปด้วย โฆษณารูปแบบโพล โฆษณารูปแบบ AR และโฆษณารูปแบบคล้ายกับการเล่นเกม

Digital Signage VS Interactive Ads

Interactive Ads คือการขึ้นภาพโฆษณาของ Digital Signage เพื่อลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแทนที่สื่อแบบเดิม เพื่อให้สื่อมีความทันสมัย และได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้สื่อที่แสดงออกไปมีความถูกต้องตรงประเด็นอีกด้วย

ธุรกิจที่เหมาะกับการทำ Interactive Ads ผ่าน Digital Signage

การทำ Interactive Ads ผ่านจอ Digital Signage เหมาะกับธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • ห้างสรรพสินค้า ช่วยเพิ่มการสื่อสารให้กับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด โดยสามารถเลือกแสดงสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้
 • โรงงานอุตสาหกรรม สามารถแสดงเป้าหมายการผลิต หรือกระบวนการผลิตต่างๆ แบบ Real-time บนจอได้
 • โรงพยาบาล ช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการเพิ่มความทันสมัยให้กับองค์กร
 • โรงแรมหรือรีสอร์ต สามารถนำมาแสดงบนทีวีในห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร หรือห้องนันทนาการต่างๆ ภายในโรงแรม หรือรีสอร์ตได้
 • ร้านอาหาร สามารถนำรายการเมนูพิเศษ หรือนำเสนอโปรโมชันของอาหารขึ้นบนจอได้ เพื่อให้ลูกค้าสนใจสิ่งที่จะนำเสนอ
ประโยชน์ของ Interactive Ads สำหรับ Personalized Marketing

ประโยชน์ของ Interactive Ads สำหรับ Personalized Marketing

Personalized Marketing คือกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันสำหรับธุรกิจต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการทำการตลาดที่เฉพาะ เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ ได้จดจำ นำข้อมูลของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย มาปรับปรุงการตลาด นำเสนอสินค้า หรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ซึ่งธุรกิจใดที่ทำการตลาดแบบ Personalized Marketing และมีการทำ Interactive Ads ผ่าน Digital Signage จะช่วยสร้างประโยชน์ ดังนี้

ช่วยลดต้นทุน

นอกจากการทำ Interactive Ads ผ่าน Digital Signage จะเป็นการปรับปรุงด้านการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับองค์กร หรือบริษัทต่างๆ แล้ว Digital Signage ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โปสเตอร์ หรือป้ายโฆษณาแบบเก่า อีกทั้ง การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือกิจกรรมบนจอป้ายอัจฉริยะ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สามารถควบคุมเนื้อหาได้

ประโยชน์อย่างหนึ่งของ Digital Signage ก็คือสามารถควบคุมข้อมูลที่จะแสดงได้ ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงเนื้อหา หรือข้อมูลที่เฉพาะให้กับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ จึงถือว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว และจากสถิติพบว่า ธุรกิจที่มี Digital Signage สามารถช่วยเพิ่มยอดซื้อได้ถึง 29.5%

ส่งต่อเนื้อหาได้ทันใจ

นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว Digital Signage ยังช่วยให้การส่งเนื้อหา สามารถส่งออกไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเปลี่ยนเนื้อหาได้แบบ Real-Time ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโปรโมชัน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และข้อความบน Social Media ก็สามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลารอเลย

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าและผู้ใช้งาน

Digital Signage ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน และลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพราะ Digital Signage สามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าสื่อโฆษณาแบบอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแก่ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย Digital Signage  จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นในปัจจุบัน

ธุรกิจเกิดความโดดเด่น

Digital Signage ช่วยให้ธุรกิจโดดเด่นมากขึ้น เพราะ Digital Signage มีเทคโนโลยีระดับ High-end ที่ช่วยทำให้ดูโดดเด่นกว่าสื่อโฆษณาแบบอื่นๆ และช่วยให้ได้เปรียบกว่าธุรกิจแบบเดียวกันที่ใช้สื่อโฆษณาแบบธรรมดา โดยผู้ที่เห็นหน้าจอของ Digital Signage มักจดจำเนื้อหาได้มากกว่าสื่อโฆษณาแบบอื่น และลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกสนใจแบรนด์ หรือสินค้านั้นๆ มากกว่า

สรุป

Digital Signage คือจอแสดงผลรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการทำโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เรียกได้ว่าเป็นป้ายอัจฉริยะสำหรับยุคปัจจุบันเลย โดย Digital Signage สามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพกราฟิก ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับการโฆษณาโดยการผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ซึ่ง Digital Signage เหมาะกับการลงโฆษณา Interactive Ads เพื่อให้เห็นถึงความทันสมัย และได้รับความสนใจมากขึ้น ใช้ได้กับธุรกิจห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือรีสอร์ต และร้านอาหาร Digital Signage จึงตอบโจทย์สำหรับธุรกิจที่มีการตลาดแบบ Personalized Marketing เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถควบคุมเนื้อหาที่ต้องการแสดงได้ การส่งเนื้อหาขึ้นจอมีความรวดเร็ว เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า และผู้ใช้งาน และช่วยให้ธุรกิจมีความโดดเด่น 

หากธุรกิจใดสนใจทำป้ายโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์อัจฉริยะแบบนี้ สามารถมาใช้บริการได้ที่ Dynamic Intelligence Asia – dIA ซึ่งมีบริการ dIA Smart Advertisement ที่มีระบบครอบคลุมทุกอย่าง สำหรับบริษัท หรือองค์กรที่ต้องการเป็น Smart Office