ร้านอาหาร การบริการ และ AI เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ร้านอาหารในปัจจุบัน มีมากมายหลากหลายให้เลือกทั้งในแง่ของคุณภาพของวัตถุดิบ รสชาติ ราคา แต่สิ่งที่จะทำให้ร้านอาหารแต่ละร้านโดดเด่นแตกต่างกันได้ก็คือ การบริการ เคยรู้สึกมั้ยร้านอาหารร้านเดียวกัน รสชาติ คุณภาพของอาหารเหมือนกัน แค่คนละสาขา แต่การบริการหรือประสบการณ์ที่ได้รับกลับแตกต่างกัน ปัจจัยที่สำคัญ และเลี่ยงไม่ได้ว่า “การบริการ” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกทานอาหารร้านไหน หรือถ้าเคยมาแล้วจะกลับมาทานซ้ำหรือไม่ รสชาติ คุณภาพของอาหารสามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ด้วยวัตถุดิบ การวัดตวงตามสูตร แต่มาตรฐานการบริการจะควบคุมได้อย่างไร ในเมื่อลูกค้าแต่ละคนมีความชอบหรือต้องการที่แตกต่างกัน บางคนชอบให้บริการต้องการคำแนะนำ บางคนไม่ชอบ การให้บริการกับลูกค้าหนึ่งคน อาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับอีกคนได้ การบริการแบบเดียวกันทั้งหมดกับทุกคนจะสามารถสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้จริงรึเปล่า? แล้วมาตราฐานการบริการคืออะไร?  แล้วจะทำอย่างไรถึงจะสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแต่ละคนได้ AI จึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างพนักงานและลูกค้า โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการใช้บริการในอดีตหรือข้อมูลที่ลูกค้าสมาชิกได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงข้อมูลจาก POS ประมวลผลออกมา และส่งให้พนักงานบริการได้ทันทีเมื่อลูกค้าท่านนั้นเดินทางมาถึงยังร้านอาหาร ช่วยให้บริการที่ตรงความต้องการความชอบของลูกค้าแต่ละคนได้ทันที สามารถยกระดับการบริการเป็นแบบส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการบริการที่สร้างความประทับใจกับลูกค้าได้เหนือระดับ เป็นกรอบมาตรฐานการให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ