AI Marketing ผู้ช่วยการตลาดอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดต้นทุน

AI Marketing ผู้ช่วยการตลาดอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดต้นทุน

AI Marketing เป็นผู้ช่วยการตลาดอัจฉริยะ เพราะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ในงบประมาณ และต้นทุนที่น้อยลง มาดูความฉลาดของ AI Marketing ไปพร้อมกันได้ในบทความนี้

ความปลอดภัยในโรงงานที่ควรรู้! ดูแลโรงงานให้ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ความปลอดภัยในโรงงานที่ควรรู้! ดูแลโรงงานให้ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ความปลอดภัยในโรงงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน มาดูว่า Safety ในโรงงานคืออะไร พร้อมวิธีทำให้โรงงานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ