เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจด้านใดบ้าง

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจด้านใดบ้าง

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนของธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ได้ มาดูหลักการทำงานว่าสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจใดได้บ้างในบทความนี้