AI Transformation คืออะไร นำ AI มาปรับเปลี่ยนในองค์กรได้อย่างไร

AI Transformation คืออะไร นำ AI มาปรับเปลี่ยนในองค์กรได้อย่างไร

AI Transformation เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปดูองค์ประกอบ ข้อดี-ข้อเสีย และวิธีการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย AI ไปพร้อมกันในบทความนี้

Digital Signage กับ Interactive Ads คืออะไร เหมาะกับธุรกิจไหนบ้าง

Digital Signage กับ Interactive Ads คืออะไร เหมาะกับธุรกิจไหนบ้าง

Digital Signage มีไว้ทำโฆษณา Interactive Ads เหมาะกับการตลาดแบบ Personalized Marketing เป็นการเสนอสินค้า บริการ หรือโปรโมชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้า

dIA AI Consultant

dIA AI Consultant

AI Consultant บริการให้คำปรึกษาก่อนติดตั้ง AI เพื่อการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้า